niedziela, sierpień 14, 2022
 • Witamy na naszej stronie

 • 1
 • 2
 • 3

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsze wzmianki na temat szkoły w Szonowie pojawiły się w kronikach w XII wieku.

Budynek szkolny starej szkoły został wybudowany w 1868r przez klasztor w Głogówku . Szkoła została oddana Gminie Kościelnej. Z kierownikiem szkoły związany był zawód organisty. Każdy kierownik musiał być organistą. Kierownik szkoły miał dbać również o porządek w kościele, światło itp.

Rok 1946

w kronice szkolnej czytamy: 

„Po ciężkiej niewoli Śląsk odzyskał niepodległość. Wrócił do Macierzy - do Polski. Łopocą nad ziemią śląską polskie flagi. Rozbrzmiewa po polach i łąkach polska pieśń. Gwarzą ulice polską mową , odważnie i radośnie. Bo tak być powinno –tego się historia, sprawiedliwość dziejowa ,żeby to, co polskie –stało się polskie …Szkoły swe podwoje otworzyły dla dzieci polskich. Polskie szkoły na starym Śląsku  . W szkołach-polskie dziecko, polski nauczyciel, polska mowa, polska książka, polskie pieśni, mapa Polski. Na szkole biały orzeł na czerwonym polu – godło Państwa Polskiego…

6 stycznia 1946r.  w starym budynku szkolnym w Szonowie wznowiona została nauka. Budynek szkolny był zniszczony, nie było okien ani dachu, brakowało sprzętu. Przeprowadzono  pobieżny, tymczasowy  remont ze względu na okres zimowy.

19 maja 1946r. ukończono remont szkoły. W budynku tym ponad dwadzieścia kolejnych lat uczyła się młodzież .

 

Pierwszym kierownikiem  polskiej szkoły w  Szonowie został Franciszek Frej, natomiast  pierwszymi nauczycielami  - Maria Frej i Janina Czabaj . Do szkoły uczęszczało 136 uczniów.

Budynek starej szkoły

 

Rok 1959                                                

Hasło:   „TYSIĄC   SZKÓŁ   NA  TYSIĄCLECIE”

W całej Polsce powstały  wojewódzkie, powiatowe  i gromadzkie Komitety „Budowy Szkół Tysiąclecia”. Na fundusz budowy szkół do końca roku szkolnego przekazano na konto komitetu 2383zł.

„Sieć szkolnictwa podstawowego na Opolszczyźnie wzbogaci się o jeszcze jedną nowa szkołę – pomnik Tysiąclecia  .Postulat wyborczy ludności tej gromady zostanie  zrealizowany kosztem 3.2mln.zł  ze społecznego Funduszu Budowy Szkół .Jednopiętrowy budynek usytuowany będzie za wsią ,z dala od ruchu kołowego i hałasu .Znajdą tam pomieszczenia izby lekcyjne ,pracownie do zajęć technicznych, gabinety. Brak będzie jedynie sali gimnastycznej.  Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło 23. 09. 67r. 

 

„Plac budowy pięknie i barwnie udekorowany flagami, świerkami i .girlandami zieleni i kwiatów. Roboty przerwano.

Plac wypełniony tłumem dzieci i starszych oraz autobusami przybyłej ekipy budowniczych. Flagi, zieleń, kwiaty i barwne stroje dzieci mienią się w promieniach słońca. To tak, jakby przyroda uczestniczyła w tym radosnym święcie,  jakim jest moment wmurowania i złożenia „kamienia węgielnego” w mury nowej szkoły…”

                        (J. Czabaj)
 

BUDOWA SZKOŁY            RUSZYŁA…                                                                                                      

Wspomnienia Janiny Czabaj w szkolnej kronice

Budowa trwała niecały rok! I jak tu nie wierzyć w propagandowe hasła? Każdy z budowniczych naszej szkoły musiał wypracowywać co najmniej 300% normy! Bo i jak inaczej wytłumaczyć to rekordowe tempo…

            „Kilkakrotnie w ramach pracy społecznej starsze klasy pomagały przy rozładowywaniu materiałów, układano systemem taśmowym cegły. Prace lżejsze wykonywano, aby było szybciej, aby pomóc i przyspieszyć budowę. Cieszy się młodzież, chętnie pracuje, bo już tak bardzo pragną, aby z nowym rokiem szkolnym uczyć się w nowej szkole. W starej szkole tak ciasno – a tu będą sale nowe i jasne, gabinet fizyczny, gabinet biologiczny, pracownia techniczna, duża świetlica… a obok szkoły własne boisko.

                                   (J. Czabaj)

 

1 września 1968 roku nastąpiło  otwarcie nowej szkoły.

Dzień ten obchodzono niezwykle uroczyście. Były płomienne przemowy licznie zgromadzonych urzędników i oczywiście uroczyste przecinanie wstęgi.

 

Pierwszym kierownikiem został Piotr Chrobrowski.. Dla całej lokalnej społeczności był to z pewnością dzień ważny i jakże uroczysty. W niespełna rok „wyrosła” nowa, przestronna i piękna szkoła „na górce”… A mała dziewczynka, która jako pierwszoklasistka przekroczyła progi tej nowej, pięknej szkoły dziś jest jej dyrektorem…

W nowej szkole naukę podjęło 150 uczniów, a pracę- siedmiu nauczycieli. Do roku 1990 szkoła nosiła imię Feliksa Dzierżyńskiego.

Funkcję kierownika, a później dyrektora szkoły Piotr Chrobrowski pełnił przez 21 lat. W roku 1989 dyrektorem  została Pani Anna Piróg, a rok później funcję tę przejęła Pani Irena Filarowska. W roku 1997 dyrektorem naszej szkoły została Pani Grażyna  Kowalska – Woźna.

 

                      SZKOŁĘ UWAŻAM ZA OTWARTĄ...

ŚPIEWEM I TAŃCEM UCZCZONO TEN DONISŁY MOMENT

W roku 1973  nasza palcówka została przekształcona w szkołę zbiorczą. Uczniów dowożono z Klisina, Kazimierza, Tomic, Góreczna i Cieszniowa. Po pięciu latach dzieci z Klisina zostały przeniesione do szkoły w Racławicach Śląskich. Wraz z zakończeniem  roku szkolnego 1998/1999 przestała istnieć filia szkoły w Kazimierzu i od tego czasu uczniowie z Kazimierza i Cieszniowa dojeżdżają do nas już od I klasy.

 Pierwszy września 1999 roku, to data szczególna w historii naszej szkoły. W tym dniu, podczas mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny, ksiądz Walenty Kozioł poświęcił sztandar, następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy i nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza.

W ciągu czetrdziestu lat szkołę ukończyło 1174 absolwentów. Nasi uczniowie odnosili liczne sukcesy, zarówno naukowe, jak i sportowe. Szkoła mężnie stawia czoło kolejnym reformom oświaty i choć niewielka, sumiennie wypełnia swoją misję..

KALENDARIUM

 

6 I 1946 –            wznowienie nauki po II wojnie światowej w budynku starej szkoły

24 IX 1967 rozpoczęcie budowy nowej szkoły

1 IX 1968 – otwarcie nowej szkoły

1973 –        przekształcenie placówki w szkołę zborczą

1989 –        dyrektorem zostaje Anna Piróg

1990 –        zniesienie   imienia szkoły - F. Dzierżyńskiego

1990 –        dyrektorem zostaje Irena Filarowska

1997 -         dyrektorem zostaje Grażyna Kowalska – Woźna

1997 –             remont świetlicy

1998 -              likwidacja filii szkoły w Kazimierzu

1998 -              uroczste obchody trzydziestolecia szkoły

1998 -              malowanie klas

1999 –        remont kuchni

1999-           wprowadzenie reformy systemu szkolnictwa

1999 -         poświęcenie sztandaru i nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza

1999 -              I miejsce szkolnego zespołu „Czarna mafia”  w drużynowych mistrzostwach gmin w tańcu  dyskotekowym

2001 –              pomalowanie elewacji szkoły

2002 -         pierwszy sprawdzian po VI klasie Szkoły Podstawowej

2004 –        utworzenie pracowni komputerowej

2007 -              szkoła przystępuje do realizacji projektu „SZKOŁA NA TAK”

2008 -         remont łazienek i toalet

2008 –              realizacja projektu „poznajemy uroki Polski

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZONOWIE W LATACH 1968 - 2008 

 1. Janina Czabaj
 2. Piotr Chrobrowski
 3. Janina Gilewicz
 4. Alicja Rudnicka
 5. Maria Czabaj
 6. Karol Sadowy
 7. Maria Sadowa
 8. Kazimiera Korol
 9. Stefania Kulig
 10. Krystyna Cwen
 11. Danuta Klecka
 12. Irena Filarowska
 13. Kazimiera Bednarek
 14. Aleksandra Kocot
 15. Maria Broniak
 16. Jan Kapij
 17. Barbara Kapij
 18. Kazimierz Lenartowicz
 19. Tadeusz Skrzyp
 20. Irena Skrzyp
 21. Witold Korol
 22. Henryk Trojan
 23. Jan Samek
 24. Barbara Samek
 25. Zdzisława Domerecka
 26. Małgorzata Derkacz
 27. Barbara Kern
 28. Łucja Eichner
 29. Janina Wojewoda
 30. Maria Ptak
 31. Anna Piróg
 32. Adela Poźniak
 33. Liliana Langer
 34. Sabina Dysacz
 35. Jolanta Lipińska
 36. Urszula Warcaba
 37. Ewa Sobaszek
 38. Izabela Raganowska
 39. Alicja Jaskółka
 40. Barbara Muc
 41. Lidia Andruszczyszyn
 42. Jan Kwiczak
 43. Celina Wdowikowska
 44. Jerzy Lęcznar
 45. Krystyna Łukowska
 46. Walenty Koziol
 47. Dorota Cichoń
 48. Elżbieta Wilk
 49. Małgorzata Ćwięczek
 50. Dieter Nowak
 51. Barbara Frydryk
 52. Andrzej Gogola
 53. Anna Sadowa
 54. Irena Czaja
 55. Ewa Orzechowska
 56. Urszula Donath
 57. Beata Woźniak
 58. Iwona Kokurowska
 59. Tomasz Grzegorski
 60. Sebastian Muzyka
 61. Sonia Sołtysiak
 62. Anna Rosowiecka
 63. Rafał Bodaszewski
 64. Joanna Cieślik
 65. Siostra Estera

(Halina Gąsienica)

 1. Ksenia Domerecka
 2. Arleta Ferneza
 3. Wojciech Węglowski
 4. Kamila Sacher
 5. Mieczysław Hołówko
 6. Alicja Kasperska
 7. Maria Dańkowska
 8. Bożena Dąbrowska
 9. Bogusława Horodecka
 10. Jolanta Honczia